Ένα τραγούδι

Ένα τραγούδι

Είναι μια παλιά ιστορία και δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα. Επίσης δεν ξέρω γιατί δεν την είχα γράψει τόσο καιρό, ενώ μου άρεσε τόσο πολύ. Την γράφω τώρα λοιπόν, πρόκειται για ένα τραγούδι. Continue reading